Artboard 2.png

טיפול בקמטים

Image by Anita Jankovic

למה עם הגיל מופיעים לנו קמטים? קמט הינו קיפול בעור הנוצר בעקבות תהליך טבעי של ירידה בתאי האלסטין, השומן והקולגן.
הרקמה האחראית על שמירת חיוניות העור נפגמת והתאים גורמים לעור לאבד גמישות ועובי עד שעור הפנים הופך לרפוי.
הטיפול בקמטים באיזור הפנים נעשה באמצעות חומרי מילוי שונים וניתן לטפל בהם בדרכים השונות.